Hier op een piepklein kamertje, naast een obductieruimte, welke direct afgekeurd zou worden door de ARBO, waar formaline nog rijkelijk mocht vloeien, zijn de eerste stappen gezet tot het huidige Vesalius.

Vesalius En ter hoogte van de rode cirkel bevond zich in de catacombe van dit ziekenhuis, het mortuarium met aanpalende obductieruimte. Toen men bezig was de vacature van “sectie-assistent” in te vullen, bleek dat je als assistent zelf maar moest uitvinden waar je kennis vandaan kwam. Maar ja, wie houd zich daar mee bezig als je als 18 jarige hier binnen komt. Via een persoonlijk briefje, in de meeste gevallen gericht aan de “sectie-kamer” van het ziekenhuis, stelde de sectie-assistent zich voor en vroeg of het niet mogelijk was om met elkaar in contact te komen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.
Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat men op de brief niet overliep van enthousiasme. De keuken ging niet echt open en bij enkele slechts op een kier. Ook collega Anton Rijnhout, destijds werkzaam in het Sophia Kinderziekenhuis had weinig vertrouwen in het idee.
Mocht het ooit lukken, dan had Anton Rijnhout wel een mooie naam, de huidige naam Vesalius. Anton Rijnhout had één of twee jaar daarvoor een klein studiegroepje histologisch assistenten bij elkaar gebracht die werkte onder de naam Vesalius. Aangezien de activiteiten gestopt waren kon de naam gemakkelijk gebruikt worden.

Hoe verder? Op de brieven te weinig reacties. Collega Anton Rijnhout gaf aan dat als het iets zou worden dat ik een beroep om hem mocht doen, te jong om als 18 jarige de toenmalige directie van het idee deelgenoot te maken en te weinig financiele middelen om iets uit de grond te stampen.
Computers waren in die tijd nog geen gemeengoed. Het Eudokia had, vrij modern voor die tijd, een eigen drukkerij tot haar beschikking. Via die drukkerij werd een eerste proefnummer gemaakt en voor de inhoud werd de plaatselijke patholoog de heer Van Kaam gevraagd. Je moet tenslotte wel iets leerzaams hebben. Hepatitus B , heden ten dagen nog steeds een goed onderwerp. Voor een vrij laag bedrag kwamen er wat advertentie inkomsten, zodat drukken ern versturen geen probleem zou zijn.
Op het verstuurde proefnummer kwamen er (gelukkig) diverse reacties en aanmeldingen binnen welke uiteindelijk geleid hebben tot het huidige Vesalius. Vesalius
Moeizaam gestart, onafhankelijk gebleven en heden ten dagen een beroepsvereniging, die gedurende haar verenigingsjaren, haar bestaansrecht heeft bewezen.